Certilia logo
ePotpis je integracijsko rješenje za izradu kvalificiranog elektroničkog potpisa. Kvalificirani elektronički potpis, sukladno eIDAS uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU 910/2014), ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis. Upotrebom ePotpis-a moguće je integrirati funkcionalnost izrade kvalificiranog elektroničkog potpisa iz gotovo bilo kojeg softverskog rješenja ili web aplikacije.